Wesołego Alleluja! Wielkanoc 2018.

Wszystkim, którzy nas wspierają, a bez których Fundacja nie mogłaby realizować swojej misji,
Wszystkim, którym pomagamy i nadal będziemy pomagać,
składamy serdeczne życzenia Wesołych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha i wiary w ludzi dobrej woli.
Wbrew trudnościom, dostrzegania piękna tego świata,
wiary w siebie i własne możliwości…
Gór przenoszenia każdego dnia.

Zespół Fundacji Góry Przenosić